Huis van de Informele Zorg

Openingstijden
maandag t/m vrijdag
8:00 - 22:30 uur

Bezoekadres
Pastoriestraat 147
5612 EK Eindhoven

De missie van het Huis van de Informele Zorg is het bieden en verzorgen van ruimte, ruimte voor Eindhovense organisaties en groepen die ten dienste zijn van informele zorg of deze ondersteunen. Zij kunnen er vergaderen, groeps-bijeenkomsten organiseren of kantoor houden.

De naam van het pand is “de Kroon” en stichting Bomanshof beheert dit pand. Een afgeleid doel van het huis van de Informele Zorg is het onder een dak verzamelen van gelijkgerichte organisaties die meerwaarde vinden in de onderlinge contacten.

Wilt u meer weten over de activiteiten van de Stichting Bomanshof in 2015? Klik dan hier voor ons jaarverslag.

Op acht september 1998 werd de stichtingsakte van Stichting Bomanshof getekend. Een van de ondertekenaars was Joke de Haas, de drijvende kracht achter ZHNW, Zelf Hulp Net Werk Eindhoven, een initiatief van haar dat onder de vleugels van GGD Eindhoven tot stand was gekomen. Onder die paraplu waren voldoende zelfhulpgroepen die een eigen identiteit en onderkomen rechtvaardigden. De naam van de stichting was afgeleid van het gebouw van de GGD aan de Bomanshof waar de activiteiten plaatsvonden.

Omstreeks 2000 werd de stichting door de GGD verzocht om een ander onderkomen te vinden. Met behulp van de Gemeente Eindhoven is dit gevonden in het pand op de Kronehoefstraat 21. Dit pand was aangekocht om het stadsdeelkantoor Woensel onder te brengen. Er was voldoende ruimte voor de stichting.

Door interne heroriëntatie van de GGD kwam in de jaren daaropvolgend de stichting onder het regime van de gemeente. Huurde de stichting voorheen het pand van de gemeente en verleende GGD de subsidie, de subsidie ging over naar de gemeente. Het zal duidelijk zijn dat alleen organisaties die burgers van Eindhoven ten dienste zijn, gebruik kunnen maken van de faciliteiten.

Een organisatie die binnen de voorwaarden van de stichting valt kan ruimte in de Kroon huren om als kantoor te dienen.

Organisaties die kantoor houden in de Kroon, mogen gratis gebruikmaken van de vergaderfaciliteiten (zie aldaar)

De Kroon kent een gedurende de openingstijden beheerde toegang, bezoekers melden zich en worden verwezen. De Kroon biedt ook diensten zoals fris/koffie/thee, snacks (betaald) en sleutelbeheer, schoonmaak. Een of meerdere beheerders zijn bhv-er.

Buiten de openingstijden is het gebouw bewaakt door een alarmsysteem met opvolging. Er zijn een aantal ruimtes van 22, 32 en 41 m2 nog beschikbaar. Voor informatie neme men contact op met de coördinator.

Aanvraag voor kantoorruimte geschiedt bij de coördinator. De coördinator beoordeelt of de aanvragende organisatie past binnen de doelstellingen van de stichting.

Organisaties die gebruik maken van de Kroon

Shakti
PGE
Medicijngebruik Eindhoven
Zelfhulpnetwerk
AGOG
CVA
S.S.G.E.
S.E.E.
S.V.N.

Organisaties/groepen die gebruik willen maken van de vergadermogelijkheid en nog geen relatie hebben met de stichting nemen ruimschoots op tijd contact op met de coördinator. Pas na akkoord is het mogelijkte reserveren.

Organisaties/groepen die bij de stichting “gekend” zijn kunnen reserveren, mits de aanvraag tijdig is gebeurd.

Vergaderruimtes worden per dagdeel gehuurd. Voor groepen variërend van 4 tot 40 personen. Door het samenvoegen van twee ruimtes en een theater opstelling is het mogelijk om tot 70 personen te herbergen.

Organisaties die gebruik maken van de Kroon

A.A.
A.A. Polen
A.A. zaterdag/zondaggroep
A.G.O.G.
Al-Anon internationaal
Al-Anon
Alzheimer (Altzh. Café)
Alzheimer Z.O.Brabant
Ango
Anoiksis
Ar-Norwood
ASS-Groep
Autisme Info Centrum
A.V.N.(Afasie verenigingen nederland)
Balans
Boei, de
Bo ta
Borderline Nelly Bierens
Caleidoscoop
CVA
De Kroon
Depressie Groep
Eigen Kracht
Elkrijk
Ervaringsdeskundigen
Fobiegroep (angst)
Fobiegroep (dwang)
Fokus
GGzE.
Gezin in balans
Hart & Vaatgroep
Het Rode Kruis
H.S.P. Sense
Huis voor de Zorg
Humanitas
I.K.G.
Raad van Iraanse Vluchtelingen en Migranten
AA-AN
K.L.O.K.K.
Kurdische Vrouwen
La Folie Douce
Labyrint/In Perspectief /IP
LOGA
M.A.J.
M.D.(5 groepen: A, B, C, D en E)
Man Hong
Mantelzorg behartiging
Mantelzorg Verlicht
Mijn Pad
NAH Klankbord Zuidoost Brabant
N.V.V.S.
P.G.E.
Parkinson
Platform VG (Verstandelijk Gehand.
Posithive Dialoog (HIV-Aids)
Q-koorts (Question)
Rouw
S.E.E      (eetst)
S.G.E.(Stichting Gezondheidscentra Eindhoven
S.L.A.A.
Soedanese Vere. Eind.e.o.(SVEO)
S.M.G
Shakti
SMB-inloop (rekening: de Basis)
SVN Stg Vluchtelingen en Nieuwkomers
Stay Clean
Stg Gezondheidsinformatiepunt Som. Eindh.
Supportwork
Verder in Aandacht

Wat is Informele zorg?
Een sluitende definitie van informele zorg is moeilijk tot niet te vinden. Om toch tot een beeld te komen van Informele Zorg zijn hier een aantal teksten opgenomen,

  • Informele zorg wordt vaak omschreven als de zorg die aan een hulpbehoevende wordt gegeven door een of meer leden uit zijn of haar directe omgeving, waarbij de zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie en niet wordt verleend in het kader van een hulpverlenend beroep of vanuit georganiseerd vrijwilligerswerk (Kwekkeboom 1990).
  • Hoewel informele zorg vaak als synoniem van mantelzorg wordt gebruikt, vatten we het hier op als een combinatie van mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorg en daarmee als tegenhanger van professionele zorg.1 Mantelzorg wordt omschreven als ‘de zorg die wordt gegeven aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe omgeving’ (Oudijk et al. 2010: 2).Het kan zowel gaan om de zorg aan huisgenoten als aan niet huisgenoten en om intensieve of minder intensieve hulp, maar het gaat altijd om de zorg voor iemand met gezondheidsproblemen, dus bijvoorbeeld niet om klussen, oppassen of de alledaagse zorg voor een gezond kind. In deze notitie richten we ons niet alleen op persoonlijke verzorging of huishoudelijke hulp, maar ook op begeleidende taken.Bij vrijwilligerswerk in de zorg gaat het om ‘vrijwilligers die onbetaald en onverplicht werkzaamheden verrichten in georganiseerd verband voor anderen die zorg en ondersteuning nodig hebben en met wie ze – bij de start – geen persoonlijke relatie hebben’ (Scholten 2011: 4). Dit laatste is een belangrijk verschil met mantelzorg.

    In de praktijk is een ander verschil dat je voor vrijwilligerswerk kiest en er ook voor kan kiezen voor een afgebakende periode vrijwilliger te zijn, terwijl mantelzorg vaak iets is waar je inrolt als er een beroep op je wordt gedaan en dat vaak langdurig blijft doen (Touwen et al. 2013)

  • Informele zorg is de combinatie van mantelzorg en vrijwilligerszorg. De rol van stichting Bomanshof is het ruimte bieden al die organisaties en groepen die bovenstaande zaken ondersteunen. Een goed voorbeeld van zo een  organisatie en de groepen ervan het ZelfHulpNetWerk in Eindhoven.

De stichting heeft een bestuur, dat bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Henri A.G. de Leeuw
Secretaris: Henri A.G. de Leeuw a.i.
Penningmeester: Herman Velthuis


Adres
Stichting Bomanshof
Pastoriestraat 174
5612 EK Eindhoven (Woensel)


Routebeschrijving   Inschrijving Kamer van Koophandel: 17108104

Back to top button